Toon menu
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Gratis lessenpakket voor eerste en tweede graad secundair onderwijs

Jongeren nemen vaak dagelijks de bus of de tram of komen op plaatsen in het verkeer waar er veel openbaar vervoer is. Om hen bewust te maken van alle aspecten hiervan, heeft De Lijn een nieuw digitaal lessenpakket ontwikkeld dat voldoet aan de eindtermen.

Het pakket is gratis, interactief en vervangt het vroegere Trammelant waarbij medewerkers van De Lijn naar de scholen kwamen. Het laat toe om nog meer scholen en jongeren te bereiken en te sensibiliseren. 

Als leerkracht ben jij de expert bij uitstek om info op maat over te brengen, want jij kent hen het beste. Bovendien is het pakket:

 • zo uitgewerkt dat je kan inspelen op de individuele noden en de verscheidenheid aan leerstijlen binnen jouw klasgroep
 • gebruiksklaar en behapbaar en helpt het zo om verschillende leerplandoelstellingen en eindtermen te bereiken, aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen
<Voeg downloadbare bestanden toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Je werkt met je leerlingen rond drie thema’s.

1. Hoe reizen?

De leerlingen leren via diverse oefeningen:

 • hoe ze een netplan, tram- en perronschema moeten lezen
 • hoe ze hun weg vinden met de online routeplanner, de app van De Lijn en via Google
 • inzicht verwerven in de soorten vervoerbewijzen

2. Veiligheid

De leerlingen: 

 • passen de informatie uit het beeldmateriaal toe 
 • verwerven inzicht in verplaatsingsgedrag in het verkeer ten opzichte van het openbaar vervoer
 • passen formules toe in verkeersgerelateerde rekenopdrachten
 • interpreteren kwantitatieve informatie

Er gaat speciale aandacht naar:

 • de dode hoek die ook bij tram en bus bestaat
 • oefeningen rond remafstanden die aantonen dat een tram bv. niet zomaar stopt
 • hoe men zelf zorgt dat er geen ongevallen gebeuren

3. Respect

De leerlingen:

 • herkennen en benoemen goede en slechte normen en waarden, vormen een eigen mening hierover en delen die mening met anderen
 • leren elkaars mening respecteren
 • luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken
 • gebruiken gegronde argumenten om hun mening te onderbouwen (tweede graad)
 • werken met websites die van maatschappelijk belang zijn
 • zoeken gerichte informatie op een website
 • interpreteren grafieken en infografieken
 • rekenen functioneel met maatschappelijk georiënteerde cijfergegevens

Ze leren zich ook inleven in verschillende gebruikers van het openbaar vervoer. 

 • Wat irriteert hen in hun rol? 
 • Wat zijn de gevolgen van vandalisme? 
 • Wat te doen bij agressie? 

Ze doorlopen dus een bewustmakingsproces.  

Hoe aanvragen?

Het lessenpakket kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Averbode en is beschikbaar via het platform 'Disco'

Ga als volgt te werk om het pakket aan te vragen:

 • vraag via de knop hieronder je code aan
 • via jouw ingevoerde e-mailadres krijg je een activatiecode
 • surf naar www.disco-averbode.be en activeer je pakket via het platform 'Disco'
<Voeg downloadbare bestanden toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Als opwarming kunnen de jongeren steeds het e-learningspel “De Rit” spelen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>