Toon menu

Structuur en bestuur

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De Lijn is de partner van het Vlaams Gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in, van en naar Vlaanderen. De Lijn is binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken, een extern verzelfstandigd agentschap.

De Lijn is een centraal aangestuurde organisatie met decentrale werking voor die diensten die dicht bij het terrein en de klanten horen. Zo draagt De Lijn bij aan het nieuwe Vlaams vervoermodel dat opgebouwd is rond vijftien vervoerregio’s.

In 2020 bood De Lijn meer dan 186 miljoen voertuigkilometers aan. De Lijn baat drie tramnetten uit (Antwerpen, Gent en de kusttram) en het busaanbod wordt voor circa de helft uitbesteed aan exploitanten.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Kerncijfers 2020

Afgelegde kilometers per provincie  

ProvincieTramBus
Antwerpen10.246.374 km 
42.901.304 km 
Oost-Vlaanderen2.926.878 km 
31.732.957 km 
Vlaams-Brabant-44.470.326 km 
Limburg-27.396.245 km 
West-Vlaanderen2.978.943 km 
23.816.487 km 
Totaal16.152.195 km

170.317.319 km

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Mobiele biljetten 

In 2020 werden er 16.380.810 mobiele vervoerbewijzen (sms-tickets en m-tickets) verkocht.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De medewerkers van De Lijn

Eind 2020 telde De Lijn 8.018 werknemers. Daarbij komen nog zo’n 2.400 werknemers bij exploitanten die rijden in opdracht van De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Bestuursorganen

De Lijn heeft drie bestuursorganen met specifieke bevoegdheden:

  • de algemene vergadering van aandeelhouders
  • de raad van bestuur
  • managementcomité 
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>