Toon menu

Voor en over de aandeelhouders

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Wie zijn de aandeelhouders van De Lijn?

 • het Vlaams Gewest (81,55 %)
 • 221 van de 300 Vlaamse gemeenten (10,92%)
 • de 5 Vlaamse provincies (6,76 %)
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,63%)
 • particulieren (0,14%)

De aandelen van De Lijn zijn niet-beursgenoteerd, noch vrij verhandelbaar. Alle aandelen zijn op naam.

De 2.706.052 aandelen vertegenwoordigen samen een kapitaal van 53.951.000 euro.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Historiek van het aandeelhouderschap

Het aandeelhouderschap is een historisch gegeven en gaat terug naar de periode 1885 - 1950 en de aanleg van de buurtspoorwegen: naast de Belgische staat participeerden toen ook de betrokken provincies, gemeenten en soms particulieren mee in het kapitaal voor de aanleg van een lijn, en de hierbij horende bouw van een stelplaats/werkplaats en aankoop van rollend materieel.

Bij het ontstaan van De Lijn in 1991 werden de kapitalen van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent en het Vlaams deel van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen samengevoegd.

Het kapitaal in handen van de Belgische staat ging over naar het Vlaams Gewest.

In 2007 werd het kapitaal van De Lijn verhoogd in functie van de oprichting van nv LijnInvest, dochterbedrijf van De Lijn dat tot doel had te participeren in PPS-projecten.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Algemene vergadering van aandeelhouders

Elke aandeelhouder wordt jaarlijks uitgenodigd op de gewone algemene vergadering. Deze vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand mei om 14.00 uur, telkens op een wisselende locatie.

De rechtspersonen (Vlaams Gewest, gemeenten en provincies) worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe aangestelde gevolmachtigde. Dit kan een burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar, … zijn voor zover hij/zij hiertoe door de aandeelhouder gemachtigd is.

Elke aandeelhouder wordt persoonlijk uitgenodigd op de wijze die hij zelf heeft verkozen: per mail, per gewoon of per aangetekend schrijven.

De uitnodiging omvat:

 • de agenda van de vergadering
 • een volmacht- / identificatieformulier
 • een jaarverslag
 • eventueel bijkomende documenten in functie van de agenda

De uitnodiging wordt verstuurd drie weken voorafgaand aan de vergadering.

Naast de gewone jaarvergadering kan in uitzonderlijke gevallen een bijzondere algemene vergadering worden samengeroepen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders

De bevoegdheden en werking van de algemene vergadering worden geregeld door artikel 13 en 14 van het oprichtingsdecreet van De Lijn en door artikel 2 tot 7 van de statuten van De Lijn.

De belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het college van commissarissen-revisoren,
 • de goedkeuring van de jaarrekening
 • het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren.

Om de drie jaar beslist de algemene vergadering ook over de aanstelling van (een college van) commissarissen-revisoren.

In tegenstelling tot de normale bevoegdheid van een algemene vergadering, worden de leden van de raad van bestuur benoemd (en eventueel ontslagen) door de Vlaamse Regering en dus niet door de algemene vergadering van aandeelhouders.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Vergoedingen en verplaatsingskosten

De deelname aan de algemene vergadering is onbezoldigd en de verplaatsingskosten vallen ten laste van de aandeelhouder.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft, naast heel wat statistieken, een overzicht van het beleid van De Lijn van het afgelopen jaar, de toekomstplannen en de financiële situatie.

Naast de balans en resultatenrekening leest u in het jaarverslag meer over:

 • de implementatie van de basisbereikbaarheid
 • de belangrijkste projecten
 • de voorbereiding van De Lijn op de toekomst

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen tien jaren:

<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Duurzaamheidsverslag

Het duurzaamheidsverslag biedt elke jaar een overzicht van de projecten rond duurzaamheid. Zo geeft De Lijn een duidelijk beeld van hoe onze maatschappelijke acties evolueren. Tot 2018 maakte het duurzaamheidsverslag deel uit van ons jaarverslag; sinds 2019 brengen we het voor het eerst als een apart rapport.

Duurzaamheidsverslag 2020-2021 PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Financiële informatie over uw aandeelhouderschap

Openbare besturen / aandeelhouders met vragen over hun deelneming (aantal aandelen, beginwaarde, nog vol te storten bedrag, …) kunnen terecht bij de dienst Thesaurie (Thesaurie@delijn.be

Algemene informatie over de algemene vergadering: algemeen.secretariaat@delijn.be

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>