Toon menu

Managementcomité

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Het managementcomité is het directieteam van De Lijn en bestaat uit de directeur-generaal en de zeven directeuren.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Taken

 • de directeur-generaal bijstaan bij de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
 • de documenten voor de andere bestuursorganen voorbereiden
 • de bestuursorganen inlichten over de exploitatie van de maatschappij
 • advies geven over:
  • vervoerbeleid
  • coördinatie en samenwerkingsakkoorden tussen de maatschappij en andere vervoermaatschappijen
  • voorstelling en coördinatie van tarieven
  • coördinatie en controle van toelagen
  • programmering van de investeringen
  • aankoop van rollend materieel
  • marketing en commercieel beleid
  • aan- en verkoop van onroerende goederen
  • administratief en geldelijk statuut van het personeel en personeelsinformatie
  • financieel beleid

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Managementcomité

De Vlaamse Regering benoemt de directeur-generaal voor een mandaat van zes jaar, éénmaal hernieuwbaar. De directeur-generaal voert de beslissingen van de raad van bestuur uit en heeft de dagelijkse leiding over de maatschappij. Hij woont van rechtswege de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bij met adviserende stem. 

Sinds 1 januari 2021 is Ann Schoubs directeur-generaal van De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Directeuren

 • Directeur Financiën: Ann Schoubs a.i.
 • Directeur IT: Philippe Le Cerf 
 • Directeur Marketing & Mobiliteit: Guy Weyns 
 • Directeur Operaties: Dirk Busschaert
 • Directeur HR: Filip Claes
 • Directeur Techniek & Supply Chain Management: Dirk Busschaert a.i.
 • Directeur CC Operaties: Heidi Roubben
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>