Toon menu

Raad van bestuur

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan van De Lijn. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. De raad van bestuur bestaat uit elf bestuurders (waaronder de voorzitter en ondervoorzitter), vier waarnemers en twee commissarissen van de Vlaamse Regering.

Van de elf bestuurders zetelen er 

 • vier namens het Vlaams Gewest 
 • twee namens de steden en gemeenten op voordracht van de VVSG 
 • vier als onafhankelijk bestuurder in uitvoering van het decreet deugdelijk bestuur
 • één op voordracht van de SERV (afwisselend om de vijf jaar op voordracht van de werkgevers en van de werknemers)

Van de vier waarnemers zetelen er

 • drie namens een representatieve vakorganisatie voor de personeelsaangelegenheden 
 • één op voordracht van de SERV (afwisselend om de vijf jaar op voordracht van de werknemers en van de werkgevers) 

De twee commissarissen van de Vlaamse Regering vertegenwoordigen de voogdijminister van De Lijn en de minister van Financiën en Begroting.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Taken

 • exploitatiebegroting vaststellen
 • personeelsleden van het hoogste niveau benoemen
 • bevoegdheden van de directeur-generaal en de directeuren bepalen
 • onroerende goederen aan- en verkopen
 • jaarrekeningen afsluiten
 • investeringsprogramma opstellen
 • beheersovereenkomst afsluiten
 • bestellingen plaatsen en overeenkomsten sluiten
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Samenstelling

Voorzitter: Johan Sauwens (Steden en gemeenten)

Ondervoorzitter: Marc Descheemaecker (Vlaams Gewest)

Bestuurders

 • Irina De Knop (Vlaams Gewest)
 • Bruno De Saegher (Vlaams Gewest)
 • Luc Martens (Vlaams Gewest)
 • Evelien Putman (onafhankelijk)
 • Goedele Sannen (SERV, werkgevers)
 • Katleen Vantyghem (Steden en gemeenten)
 • Jean-Paul Van Avermaet (onafhankelijk)
 • Katrien Vanhulle (onafhankelijk)
 • Arend Van Itterbeek (onafhankelijk)

Waarnemer

 • Koen Repriels (SERV, werknemers)
 

Commissarissen van de Vlaamse Regering

 • Maarten Van Onckelen (Vlaams minister Financiën & Begroting)
 • Machteld Claerhout (Vlaams minister Mobiliteit & Openbare Werken)

Waarnemers voor de professionele aangelegenheden bij de raad van bestuur

 • Stan Reusen (ACOD)
 • Jo Van der Herten (ACV-Openbare diensten)
 • Erik Quisthoudt (ACLVB)
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Toezicht

De voogdijminister van De Lijn is mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken.

Maarten Van Onckelen en Machteld Claerhout zijn de commissarissen van de Vlaamse Regering en houden toezicht op de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Bestuursorganen

<Voeg downloadbare bestanden toe>