Toon menu

Toekomst en Waarden

Afbeelding aanpassen: Klik hier
Voer een knop toe: Klik hier
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

MOBILITEIT STAAT AAN DE VOORAVOND VAN EEN REVOLUTIE.

Enerzijds blijft de verkeersdrukte toenemen. De files treffen niet alleen de snelwegen, maar ook de onderliggende wegen slibben dicht. De verkeersdrukte neemt toe in de tijd en files concentreren zich niet langer alleen tijdens de typische spitsuren. Die groeiende congestie bedreigt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen. Anderzijds tikt ook de klimaatklok genadeloos door. Om de Vlaamse doelstelling te bereiken van 35 % minder CO2 te produceren tegen 2030 ten opzichte van 2005, zal mobiliteit een aanzienlijke bijdrage moeten leveren. Meer mensen overtuigen om vaker de auto te laten staan en te kiezen voor vormen van collectief vervoer, is noodzakelijk om deze doelstelling te halen.

Daarnaast zullen ook de technologische evoluties waaronder autonome voertuigen, een enorme impact hebben op hoe mobiliteit gaat evolueren. Nieuwe technologieën, nieuwe concepten, nieuwe opportuniteiten, maar ook nieuwe rollen die moeten ingevuld en opgenomen worden. De Lijn heeft een duidelijke visie op de toekomstige mobiliteit en welke rol het daarbij kan en wil spelen. De rode draad hierbij is inzetten op de modal/mental shift én inzetten op sterke partnerschappen. Alle spelers in het mobiliteitsveld moeten mee die verandering realiseren.

Onze missie

Duurzame en aantrekkelijke mobiliteit voor iedereen.

Onze visie

Met slimmere mobiliteit een verschuiving naar duurzame vervoersmiddelen faciliteren. We zijn dé betrouwbare en performante partner voor aantrekkelijke en toekomstgerichte mobiliteitsdiensten.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Waarden

Elke werknemer kan bijdragen aan de missie en doelstellingen van De Lijn. Hoe we dat aanpakken? Onze waarden geven de juiste richting aan. Onze waarden vertellen ons hoe we ons werk organiseren.

 • Samen vooruit
  Een combinatie van samenwerken en vooruit gaan. We willen niet blijven trappelen op dezelfde plaats. Enkel als alle neuzen in dezelfde richting en we samenwerken kunnen we onze doelen bereiken.
 • In dialoog
  Dialoog betekent tweerichtingsverkeer: met elkaar in gesprek gaan en echt luisteren naar elkaar. Een open cultuur tussen collega's. Overleg tussen een medewerker en een leidinggevende, of tussen collega's van andere afdelingen en entiteiten.
 • Passie voor onze klanten
  Er zijn voor onze interne en externe klanten. Net dat tikkeltje meer doen.
 • Zorgzaam ondernemen
  We zijn een bedrijf met een grote diversiteit. We zoeken naar oplossingen om steeds zuinig en kostenbewust te werk gaan en dit met respect voor elkaar en voor onze omgeving.

Strategische doelstellingen

 • De Lijn voert alle mobiliteitsdiensten op een operationeel excellente wijze uit voor een betere dienstverlening.
 • De Lijn draagt bij aan een duurzaam Vlaanderen waarbij mensen, milieu en maatschappelijke meerwaarde centraal staan.
 • De Lijn integreert klantgerichte innoverende multimodale oplossingen in het aanbod van mobiliteitsdiensten. Hiervoor gaat ze op zoek naar de beste partnerships.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Meer info

Resoluut vernieuwen

Hoe kunnen we ons openbaar vervoer voor jou nog verbeteren? En hoe kunnen we dat zo duurzaam mogelijk doen? Die vragen vormen de basis voor onze toekomstvisie. Om die visie te realiseren, willen we bij De Lijn resoluut vernieuwen.

E-bussen

De Lijn gaat volop door met de vergroening van het openbaar vervoer. Met de aankoop van elektrische bussen (e-bussen) zetten we een nieuwe, belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen te halen.

Mobiliteitsswitch

Waar is er veel nood aan openbaar vervoer? Daar zal in de toekomst meer openbaar vervoer ingezet worden.

Standpunten De Lijn

Combimobiliteit  
Groenere vloot  
Betere doorstroming