Toon menu

Disclaimer

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1. Cookie policy

We maken op deze website gebruik van technologieën zoals cookies en pixel tags. 
 
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 
 
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
 
Pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres.
 
Sommige van de technologieën die door De Lijn gebruikt worden, verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.
 
We gebruiken op deze website zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). De Lijn maakt gebruik van cookies en desgevallend van persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen:
 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om deze website te bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te gebruiken.  Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook om je aan te melden op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier je identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot jouw persoonlijke informatie.  Als je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
 

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, zoals je laatst bekeken lijnen, haltes of zoekopdrachten.
 

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.
 

Third party cookies, pixel tags en social plug-ins

We gebruiken third party cookies, pixel tags van derde partijen en social plugins op deze website. Deze worden gebruikt om interactie met gebruikers via social media mogelijk te maken (bv. het gebruik van de ‘Like’ knop van Facebook) en om de efficiëntie van campagnes van De Lijn via andere media, te beoordelen. 
Je kunt de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Cookies die al op je computer of mobiel apparaat staan geïnstalleerd kan je op elk moment verwijderen. 
Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.
.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

2. Gebruiksvoorwaarden website

  1. Het gebruik van de website www.delijn.be en de andere websites die de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (De Lijn) beheert, is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Lijn kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
  2. Hoewel De Lijn hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De Lijn kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.
  3. De Lijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.
  4. De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van De Lijn.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.
  5. U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van De Lijn, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Lijn.
  6. Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De Lijn garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen De Lijn en de beheerders van die sites.
  7. Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van De Lijn, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

3. Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>